Calcullatorul va permite sa calculati orientativ rata creditului, in dependenta de programul de creditare accesat

ani

Prima casa

0 €/lună

Prima rata - 10%

Ipotecă

0 €/lună

Prima rata - 30%

Dreptul de autor

Conținutul acestui site este produs de autor. Toate textele, fotografiile și videoclipurile reflectate pe www.lumea.md pot fi utilizate numai cu acordul conducerii.

* Produsul de autor se califică din momentul creării sale și cade sub incidența legislației în vigoare.